ZADAJ WŁASNE PYTANIE

Tytuł pytania:


Treść pytania:

Prosimy nie podawać danych osobowych!
Kategoria:


Słowa kluczowe: (oddziel słowa przecinkami)


Nick autora pytania:


Wynik dodawania : (tak blokujemy roboty internetowe)O UDT

Urząd Dozoru Technicznego Stosowanie urządzeń technicznych wiąże się z różnego typu zagrożeniami. UDT jest instytucją, która sprawuje nadzór nad wszelkiego rodzaju urządzeniami dopuszczanymi do użytku na terenie Polski. Musi cechować się przede wszystkim kompetencją i efektywnością działań. Jako instytucja zaufania publicznego działa według standardów europejskich i międzynarodowych. Warto wiedzieć, że UDT nie należy do centralnej administracji państwowej, ale jest osobą prawną, która prowadzi niezależną finansowo gospodarkę, podlegając tym samym ministrowi odpowiadającemu za sprawy gospodarki.

Urząd dozoru technicznego stoi na straży bezpieczeństwa użytkowania nie tylko urządzeń technicznych, ale także środowiska i mienia. UDT działa według priorytetów strategicznych, do których możemy zaliczyć przede wszystkim dokonywanie nadzoru technicznego i udzielanie wsparcia organom administracji publicznej w obszarze zapewniania technicznego bezpieczeństwa. UDT świadczy również usługi tak zwanej "trzeciej strony" i permanentnie dopasowuje kompetencje obsługi i zakres swoich działań do zapotrzebowań rynku. Urząd ma na względzie działać w taki sposób, aby zmniejszać koszty do koniecznego minimum związane z przeprowadzaniem dozoru. Warto zaznaczyć również, że zarówno ochrona środowiska, jak i poprawa bezpieczeństwa technicznego wymaga dokonywania różnego rodzaju analiz i porównań w kraju i za granicą.

Przyjrzyjmy się bliżej samemu zagadnieniu dozoru technicznego. Zgodnie z obowiązującą ustawą nadzorowi technicznemu podlegają urządzenia stwarzające ryzyko podczas przewożenia lub magazynowania określonych materiałów, wyzwalające w trakcie przemieszczania się ludzi lub ładunków energię kinetyczną bądź potencjalną, a także rozprężające gazy będące pod ciśnieniem innym niż atmosferyczne.

Urząd dozoru technicznego oprócz jednostki zajmującej się inspekcją posiada także oddział zajmujący się certyfikowaniem systemów zarządzania, osób (zawodów związanych z bezpieczeństwem technicznym) i wyrobów.

URZąD DOZORU TECHNICZNEGO W TWOIM MIEŚCIE